Bier, hop en Schijndel horen al eeuwenlang onlosmakelijk bij elkaar. Al in 1400 is sprake van hopteeldt in Schijndel. In de geschiedenis van Schijndel zijn verder ook vele brouwerijen beschreven.

Brouwerijen vóór 1800:

Al vanuit de Middeleeuwen weten we dat Schijndel brouwerijen had. Zo hadden de ouders van de bekende Schijndelse Zeeheld Jan van Amstel een brouwerij; 'De Roode Leeuw' (omstreeks 1633) op de hoek Hoofdstraat / Groeneweg).


Brouwerij J. van Amstel (tekening Burgemeester P.A. Verhagen)

In 2004 zijn er opgravingen verricht naar deze Brouwerij

Maar ook weten we uit de archieven van het bestaan van een Boerderij/Brouwerij van Helmond' (omgeving huidige Brouwhuisstraat), een herberg/brouwerij 'In den Hemel' (omgeving Borne)

Brouwerijen na 1800:


Briefhoofd van Bier- & Azijnbrouwerij 'Het Anker"(omstreeks 1832)

Bier & Azijnbrouwerij Smits (brouwerij 'het Anker')
Elschotseweg - Hopstraat, deze brouwerij is later overgegaan in:
Brouwerij van Smits/Bolsius
Hoofdstraat (op de plaats van het leegstaande pand ABN-AMRO).


Twee Schijndelse dames (de dames van Liempt) voor de brandput op de hoek Kluisstraat / Toon Bolsiusstraat, met op de achtergrond Brouwerij 'Bolsius' .

Brouwerij van Pijnappels (brouwerij 'Sint Anthonis')
Hoek Boschweg Brouwhuisstraat (voorheen terrein Fassbender Valks).

Brouwerij van Swinkels (brouwerij 'de Zwaan')
Hoofdstraat Schijndel. De gebroeders Adrianus en Jan Swinkels werken samen in de van hun vader overgenomen brouwerij in Lieshout tot Adrianus in 1899 een eigen brouwerij in Schijndel begon. Broer Jan bleef in Lieshout, in brouwerij.....'Bavaria'.

Door gebrek aan grondstoffen sluit de laatste Schijndelse Brouwerij ('de Zwaan') in Schijndel gedurende de Eerste Wereldoorlog.

Met dank aan / bronnen: 'Het Schijndelse Landschap' Henk Beijers, John Klijnholtsz, Heemkundekring Schijndel.

Sint Servatius is de Schutspatroon van Schijndel. Zowel de kerk op de Markt als de kerk van het Wijbosch zijn vernoemd naar deze heilige die werd geboren in Armenië. Volgens de legende zou hij een verre verwant zijn van Johannes de Doper en Jezus Christus zijn.
Wapen van Schijndel met St. Servatius

Sint Servatius vluchtte uit Armenië naar Maastricht (in 340 na Chr.), waar hij de eerste bisschop werd. Zodoende is Servatius te beschouwen als de grondlegger van het Christendom in Nederland. Hij bouwde in Maastricht de eerste kerk in Nederland, van hieruit begon Servatius zijn missie het Christendom in de Nederlanden te verspreiden.

Sint Servatius is, met naamdag 13 mei, de derde van de vier 'ijsheiligen' (11 t/m 14 mei.).

Maar in Schijndel werd niet alleen bier gebrouwen! Van oudsher kent Schijndel vele Herbergen. Tot op de dag van vandaag is Schijndel rijk bedeeld met drinkgelegenheden.

Oude Herbergen in Schijndel waarover in de archieven is geschreven:

'Arend' (verlengde Kloosterpad)
Drie Haringen' waarschijnlijk hetzelfde als 'Drie Zwaantjes' ofwel 'Drie Swaentiens' (Lutteleind aan de Heikant)
'Drie Kronen' ofwel 'de Drije Croonen' (idem)
'Gouden Leeuw' (pal aan de Sint Servatiuskerk)
'In den Hemel' (omgeving Borne)
'Het Klaverblad' ofwel 'Claverbladt' (verlengde pompstraat = huidige Markt)
'Koperen Knop' (Heikant)
'Keulse Kar' (Hoek Hoofdstraat / Groeneweg)
'Kroon' (Kerkstraat = huidige Markt)
'Ro(o)de Leeuw' ofwel 'den Roode Leeu' (Herberg /Brouwerij omgeving Sint Servatiuskerk)
'Roos' ofwel Roose' (wellicht gelijk aan Sint Antonis of de Zwaan)
'Rode Molen' (Wijbosch)
'Roskam' / 'Roskamp' ofwel 'Roscamp' (Heikant)
'Sint Anthonis' (zie ook Brouwerijen)
'Sint Barbara' (nabij Sint Servatiuskerk)
'Valk' ofwel 'de Valck'
'Wereld' ofwel 'Weerelt'

De oudste en wellicht bekendste vermelding: 'Wildeman' (nu pand Ausem's, aan de Markt met het ingemetselde beeldje van ' de Wildeman')

'Zwaan' (Hoofdstraat, huidige pand HEMA)
'Zwaan op de Voort' ('de Voort' = omgeving huidige Boschweg Noord)

Vermoedelijk ook: 'Vliegende Kikvors' (borne), 'Moriaan' en 'Palmboom'

Met dank aan / bronnen: 'Het Schijndelse Landschap' Henk Beijers